Tilgjengelige Koder/Farger

YTA920

Fargesett Båten Min
 
Thinner 920
Test
Dette produktet er en blanding av ulike organiske løsningsmidler som er spesielt for tynning av Perfection Pro, Interprime 880, Interprime 820 samt Polyurethane Basecoat (finnes ikke i Nord Amerika) ved påføring med sprøyte og rengjøring av verktøy.  Brukes ved sprøyting i følgende temperaturintervall: 15-22°C. Thinner 920 kan blandes for å tilpasses ulike temperaturer for optimalt resultat. Mer informasjon finnes i Interspray Application Manual.

Tekniske Spesifikasjoner

Område  
Glansgrad: N/A 
Embalasjestørrelse: 5 Lt.  
Underlag:
 • Andre
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
 • Høytrykksprøyte
 • Pensel
 • Konvensjonell Sprøyte
 • Rulle
 
Anbefalt Ant. Strøk
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Tynner
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.