Tilgjengelige Koder/Farger

ITA070

Fargesett Båten Min
 
Thinner No.16
Test
Dette produktet er en blanding av ulike organiske løsningsmidler som er spesielt for tynning og rengjøring av verktøy ved bruk av Midcoat Flat, Midcoat Flat HS, UC Gloss och UC Gloss HS.

Tekniske Spesifikasjoner

Område  
Glansgrad: N/A 
Embalasjestørrelse: 5 Lt.  
Underlag:
  • Andre
 
Godt egnet for hurtig-gående båter n/a 
Godt egnet i områder med kraftig begroing  
Påføringsmetode
  • Konvensjonell Sprøyte
  • Høytrykksprøyte
 
Anbefalt Ant. Strøk
  •  
  •  
 
Praktisk Spre-evne
(m²/Ltr.)
  •  
  •  
 
Tynner
  •  
  •  
 

Produkt data som er gitt er ment som en generell oversikt for å hjelpe valg i av produkt. For mer spesefike påføringsdata, se produkt datablad.