VC Tar2

Produkty
 • Ochrona antyosmotyczna na powierzchniach z TWS i ochrona Antykorozyjna na powierzchniach metalowych
 • Postępowa rozlewność, nie wymaga szlifowania między warstwami
 • Gładkie powierzchnie, idealna pod farby przeciwporostowe

Dane techniczne

Obszar Poniżej linii wodnej 
Wykończenie/połysk: Półpołysk 
Opakowania: 1 l, 2.5 l 
Podłoża:
 • Aluminiowy
 • Włókno Szklane
 • Ołowiowy
 • Stal
 • Włókno Węglowe
 • Odlew Żeliwny
 
Dla łodzi motorowych o prędkości podróżnej powyżej 25 węzłów n/a 
Odpowiedni do obszarów o silnym porastaniu  
Metoda aplikacji
 • Natrysk bezpowietrzny
 • Pędzel
 • Natrysk konwencjonalny
 • Wałek
 
Zalecana
liczba warstw
 • 3 - 7
 • 3 - 7
 • 3 - 7
 • 3 - 7
 
Praktyczna wydajność
(ft²/Gal)
 • 11.3
 • 11.3
 • 11.3
 • 11.3
 
Rozcieńczalnik
 • YTA600
 • YTA600
 • YTA600
 • YTA600
 

Zamieszczone dane produktów stanowią ogólne wskazówki ułatwiające wybór farby i odzwierciedlają standardowe wartości. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, zapoznaj się z dostępną na naszej witrynie kartą charakterystyki produktu.