Pre-Kote

Produkty
 • Wysokiej jakości 1-składnikowa farba podkładowa
 • Do 1-składnikowych lakierów
 • Prosta w przygotowaniu, dobra zdolność krycia
 • Długie przerwy między etapami nakładania eliminują potrzebę szlifowania

Dane techniczne

Obszar Powyżej linii wodnej 
Wykończenie/połysk: Matowy 
Opakowania: 750 ml, 375 ml (tylko niektóre kolory), 2,5 l (tylko niektóre kolory)  
Podłoża:
 • Aluminiowy
 • Włókno Szklane
 • Stal
 • Drewno
 • Włókno Węglowe
 
Dla łodzi motorowych o prędkości podróżnej powyżej 25 węzłów n/a 
Odpowiedni do obszarów o silnym porastaniu  
Metoda aplikacji
 • Natrysk bezpowietrzny
 • Pędzel
 • Natrysk konwencjonalny
 • Wałek
 
Zalecana
liczba warstw
 • 1 - 2
 • 1 - 2
 • 1 - 2
 • 1 - 2
 
Praktyczna wydajność
(ft²/Gal)
 • 8.0
 • 12.0
 • 8.0
 • 12.0
 
Rozcieńczalnik
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Zamieszczone dane produktów stanowią ogólne wskazówki ułatwiające wybór farby i odzwierciedlają standardowe wartości. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, zapoznaj się z dostępną na naszej witrynie kartą charakterystyki produktu.