Thinner No.1

Produkty
Uniwersalny rozcieńczalnik i środek do czyszczenia narzędzi z farb 1- składnikowych

Dane techniczne

Obszar Powyżej linii wodnej 
Wykończenie/połysk: N/A 
Opakowania: 500 ml 1 l  
Podłoża:
 • Inne
 
Dla łodzi motorowych o prędkości podróżnej powyżej 25 węzłów n/a 
Odpowiedni do obszarów o silnym porastaniu  
Metoda aplikacji
 • Natrysk bezpowietrzny
 • Pędzel
 • Wałek
 
Zalecana
liczba warstw
 •  
 •  
 •  
 
Praktyczna wydajność
(ft²/Gal)
 •  
 •  
 •  
 
Rozcieńczalnik
 •  
 •  
 •  
 

Zamieszczone dane produktów stanowią ogólne wskazówki ułatwiające wybór farby i odzwierciedlają standardowe wartości. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, zapoznaj się z dostępną na naszej witrynie kartą charakterystyki produktu.