Thinner No.3

Produkty

Zwykle wykorzystywany do farb Primocon oraz wszystkich farb przeciwporostowych (oprócz Micron® Optima i produktów VC®), a także do natryskiwania 1-składnikowych lakierów bezbarwnych

Dane techniczne

Obszar Poniżej linii wodnej 
Wykończenie/połysk: N/A 
Opakowania: 500 ml 1 l  
Podłoża:
 • Inne
 
Dla łodzi motorowych o prędkości podróżnej powyżej 25 węzłów n/a 
Odpowiedni do obszarów o silnym porastaniu  
Metoda aplikacji
 • Natrysk bezpowietrzny
 • Pędzel
 • Wałek
 
Zalecana
liczba warstw
 •  
 •  
 •  
 
Praktyczna wydajność
(ft²/Gal)
 •  
 •  
 •  
 
Rozcieńczalnik
 •  
 •  
 •  
 

Zamieszczone dane produktów stanowią ogólne wskazówki ułatwiające wybór farby i odzwierciedlają standardowe wartości. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, zapoznaj się z dostępną na naszej witrynie kartą charakterystyki produktu.