Thinner No.9

Produkty
Do 2- składnikowych produktów poliuretanowych

Dane techniczne

Obszar Powyżej linii wodnej 
Wykończenie/połysk: N/A 
Opakowania: 1 l  
Podłoża:
  • Inne
 
Dla łodzi motorowych o prędkości podróżnej powyżej 25 węzłów n/a 
Odpowiedni do obszarów o silnym porastaniu  
Metoda aplikacji
  • Pędzel
  • Wałek
 
Zalecana
liczba warstw
  •  
  •  
 
Praktyczna wydajność
(ft²/Gal)
  •  
  •  
 
Rozcieńczalnik
  •  
  •  
 

Zamieszczone dane produktów stanowią ogólne wskazówki ułatwiające wybór farby i odzwierciedlają standardowe wartości. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, zapoznaj się z dostępną na naszej witrynie kartą charakterystyki produktu.