Our World Is Water: Forskning

För det första har vi den unika kemi som vi har utvecklat tillsammans med båtfolket, en särskild samhörighetskänsla som under generationer har inspirerat vårt arbete och gett oss nya utmaningar.

Sedan har vi den kemi som gäller varje enskild färg vi producerar.

Den kemin handlar inte bara om forskning i laboratoriet, utan också om experiment och undersökningar som ibland utförs under de mest krävande testförhållanden. En sådan plats är det iskalla vattnet i floden Yealms mynning i södra England, där våra team med kemister ror ut för att samla in, undersöka och registrera sina prover – målade metallpaneler som lämnas nedsänkta i vattnet under flera månader.

Vi kan tryggt säga att ingen förstår vikten av bra färg bättre än våra forskare.

Forskning