Our World Is Water: Miljö

Men vatten är förstås alltid mer än bara vatten. Och med så många andra faktorer att ta hänsyn till, från salthalt till temperatur, kan färg heller aldrig vara "bara" färg.

En typisk formel kan innehålla så mycket som 20 olika komponenter där atomerna i varje komponent delar eller överför elektroner för att bilda de vätebindningar som håller ihop alltihop och stabiliserar den kemiska föreningen. Om man ändrar en komponent så ändras alla de andra, ibland på ett oförutsägbart sätt.

På samma sätt som vi alla har rätt att njuta av världens sjöar och hav har vi alla en gemensam skyldighet att skydda och vårda dem – och därför är kunskap den viktigaste ingrediensen i våra produkter. En del vetenskap och en del konst.

Miljö