Our World Is Water: Utveckling

Sedan företaget grundades för över 120 år sedan av två bröder med en strålande idé och en gemensam vision har International Paint ändrats och vuxit till oigenkännlighet.

Idag har företaget utvecklats till att bli en av världens största specialister inom produkter och teknik i fråga om båtfärger. Som alltid sporras vi av de utmaningar vi får från världens vatten och vid uppfinner och återuppfinner för att få fram nya generationer av högpresterande produkter för att möta utmaningarna.

När det gäller framtiden ser vi ingen anledning till att International Paint inte skulle fortsätta att expandera och gå från klarhet till klarhet. Det ser trots allt ut som att vi är perfekt anpassade till de förhållanden som råder. Precis som alla de båtar runt världen som skyddas av våra produkter.

Utveckling