Ta bort bottenfärg

Z-Ignore

Steg 1: Skydd och säkerhet

Kontrollera att lokalen är bra ventilerad innan du börjar. Tänk på att använda lämplig skyddsutrustning; Skyddsglasögon, overall, skyddshandskar och ansiktsmask (ev. friskluftsmask om du målar större ytor eller i slutna utrymmen).

Z-Ignore

Steg 2: Förbehandling

Tvätta med färskvatten, gärna under högt tryck, för att ta bort all lös bottenfärg. Tvätta i ett område där det är tillåtet att spola båtar. Maskera de områden som ska behandlas.

Z-Ignore

Steg 3: Använda Interstrip

Påför Interstrip flödigt på ytan med en större pensel.

Z-Ignore


Låt medlet verka på ytan. Hur lång tid det tar innan den underliggande färgen löses upp beror av temperaturen, typ av färg och mängden färg som ska avlägsnas.

Z-Ignore

Steg 4 Skrapa bort den gamla bottenfärgen

Skrapa bort den gamla bottenfärgen med en inte alltför skarp skrapa. Interstrip kan lösa upp flera lager färg i taget, men man kan behöva upprepa behandlingen om man har många lager med färg. Tänk på att ta hand om den bortskrapade färgen för att sedan kassera den som miljöfarligt avfall. Efter tvättning och slipning påförs ny bottenfärg.