Ordlista

Alfabetiskt register för vanligt förekommande termer inom målning, underhåll och reparationer.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Z-Ignore

Nötningsmotstånd, Slipmedel, Absorption, Accelerator, Syratal, Activator, Vidhäftning, Adsorption, Luftmunstycke, Lufttorkning, Luftfickor, Airless sprutning, Alkydhartser, Alligatoring, Omgivningstemperatur, Aminsvettning, Anchor pattern, Bottenfärg

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Stöttålighet, vidhäftning, förorening

J

Z-Ignore

Kreb Units

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Q

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Z-Ignore

Gulning

Z-Ignore

Z-Ignore