Måla bottenfärg

Man kan använda pensel eller rulle när man målar bottenfärg. Det är ibland lättare att använda en mindre rulle, men det tar då längre tid om det är en stor yta som ska målas. Om man väljer pensel bör denna vara så bred som möjligt; eftersom en bottenfärg inte flyter ut som en lackfärg spelar typ av pensel inte så stor roll.

Z-Ignore

Steg 1: Skydd och säkerhet

Kontrollera att lokalen är bra ventilerad innan du börjar. Använd lämplig skyddsutrustning; Skyddsglasögon, overall, skyddshandskar och ev. ansiktsmask.

Tidigare lackade ytor:

Z-Ignore

Steg 2: Inspektion

Undersök ytan efter skador tex. blåsor eller färgsläpp eller annat som indikerar att färgen sitter dåligt på underlaget.

Z-Ignore

Steg 3: Förbehandling – yta i bra skick

Tvätta med högtryckstvätt för att ta bort lös bottenfärg; var noga med att tvätta I ett området där det är tillåtet att spola båtbottnar. Låt ytan torka och kontrollera övermålningsbarheten. Fortsätt vid Steg 5.

Steg3: Förbehandling – yta i dåligt skick

Om den befintliga bottenfärgen är i dåligt skick; krackelerar, flagar eller sitter dåligt på underlaget bör den avlägsnas helt.

Z-Ignore

Steg 4: Maskering

Maskera med en lämplig tejp innan grundmålning eller målning med bottenfärg.

Z-Ignore

Steg 5: Spackling/Grundmålning

Laga skador med Watertite epoxispackel. Inspektera gelcoaten efter skador eller annat som kan indikera på plastpest och behandla därefter.

Z-Ignore

Om den nya bottenfärgen inte passar ihop med den befintliga, eller om du inte vet vad botten är målad med tidigare – försegla med Primocon grundfärg. Ytor utan färg grundmålas med lämplig grundfärg. Mer information finns på etiketter och datablad. Tänk på att följa rekommenderade övermålning- och torktider.

Z-Ignore

Steg 6: Applicering

Rör om färgen noga med en rörsticka, var noga att röra ända ner i botten på burken. Påför färgen med rulle eller pensel och enligt rekommendationerna på etiketten.

Z-Ignore

Tänk på att inte måla för tunt eftersom du då riskerar att få ett sämre beväxningsskydd. Beroende på appliceringsmetod kan ett extra skikt behövas.

Z-Ignore

Måla gärna ett extra skikt på utsatta ytor som vattenlinje, steglister, trimplan, roder mm. Vattnets turbulens gör att färgen slits extra mycket på dessa ytor.

Var noga med att följa rekommenderade tider för övermålning och sjösättning eftersom du annars riskerar att bottenfärgen släpper eller krackelerar. Den marina miljön är påfrestande för färgen och det är därför viktigt att den får torka ordentligt innan sjösättning.