Vad är Micron® Teknologi?

Micron Teknologin introducerades för första gången redan på tidigt 80-tal och har utvecklats till en av de ledande teknologierna inom denna kategori.
- Lång hållbarhet, flersäsongsskydd och möjlighet att lyfta och sjösätta utan ommålning
- Kontrollerad polering ungefär som en hård tvål minimerar uppbyggnad av tjocka skikt och minimerar sliparbetet
- Micron produkter poleras i vattnet till en slätare yta jämför med hårda bottenfärger - bränslesparande
- Till skillnad från omoderna bottenfärger med mycket hög kopparhalt använder Micron produkterna kopparen mer effektivt för att få ut maximalt beväxningsskydd

Micron Teknologi jämfört med gamla omoderna hårda bottenfärger
Många års användande av hårda kopparfärger bygger upp tjocka skikt som på sikt blir spröda och riskerar att flaga av. Micron ytan polerar kontinuerligt för att förhindra detta och gör underhållsarbetet enklare, du slipper lägga tid på att skrapa bort gamla lager med bottenfärg