Verktygsguide

Valet av verktyg kan vara avgörande för slutresultatet. Information om vilka verktyg som rekommenderas finns på burkens etikett och om en speciell typ av pensel eller rulle rekommenderas finns det angivet.

Z-Ignore

Penslar

Välj alltid en pensel av god kvalitet som är så stor som du bekvämt kan hantera. En kvalitetspensel är en bra investering och bör rengöras noga efter användning. Tänk på att en del färger kan torka in och självantända.

Z-Ignore

Rollers

Normalt rekommenderas en rulle med en medellängd på håren för bottenfärger. Längre hår ger tjockare skikt men mer struktur på ytan. Kortare hår ger en slätare yta men tunnare skikt vilket dock kan kompenseras med fler skikt. För lackfärger fungerar det oftast bäst med en mindre skumrulle, även om man alltid bör eftersläta med en pensel eller målardyna.

Z-Ignore

Sprutning

De flesta av våra produkter är speciellt framtagna för penselmålning. Många går dock även att sprutapplicera och på produktdatabladet finns information om vilken utrustning som då rekommenderas.

Z-Ignore

Rörpinne

En lämplig omrörare behövs för att kunna röra om färgen innan man börjar måla, en gammal skruvmejsel eller liknande är inte lämpligt att använda. Det bästa är en rörpinne. Avlägsna dammet på ytan med en klibbduk eller dammtrasa.

Z-Ignore

Blandningsmuggar

Blandningsmuggar är graderade med olika blandningsförhållanden och underlättar när man ska blanda korrekt mängd bas, härdare och förtunning.

Z-Ignore

Maskering

Innan man börjar måla bör man maskera området med en maskeringstejp av god kvalitet. Pappersmaskeringstejp kan användas till bottenfärg men för 2-komponent färger och lacker krävs ofta en bättre tejp som förhindrar att färgen kryper under och ger ojämna kanter.

Z-Ignore

Färgskrapa

Med en färgskrapa kan man ta bort gammal färg. Håll den ren och skarp för bäst effekt. Det kan vara bra att runda av kanterna för att minska risken för djupa repor i ytan. Bäst är oftast dem som man drar över ytan.

Z-Ignore

Vinkelslip

Vinkelslip kan användas för slipning, polering och skärning. Det finns en rad olika modeller och en av de viktigaste faktorerna är storleken på slipskivan och motorns kapacitet. Vilken typ av skiva som behövs beror på typen av arbete som ska utföras.

Z-Ignore

Slippapper

Det är svårt att säga hur mycket slippapper som kommer att gå åt. Med en grov uppskattning kan man räkna med ungefär 1 ark per kvadratmeter bart underlag tex. trä eller gelcoat. För tidigare målade ytor och slipning mellan skikten kan man räkna med ungefär ½ ark per kvadratmeter. Bottenfärger bör endast våtslipas av hälsoskäl.