Sök på produktnamn
Produkt DatabladSäkerhetsdatabladProduktinformation

Hälsa, säkerhet & miljö

Som ledande båtfärgstillverkare inser vi vikten av att hantera färg på ett säkert sätt. Oavsett vilken typ av produkt du använder dig av är det viktigt att du inte bara bär rätt skyddsutrustning (PPE) utan också att du hanterar produkterna på ett säkert sätt, också med tanke på miljön. Läs om hur vi arbetar för att framställa våra produkter på ett miljösäkrare sätt.